Privacybeleid

VeerKrachtPatser, gevestigd aan Meierijhoeven 27, 5244 HS Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk VeerKrachtPatser
Ilona Olivier
Meierijhoeven 27, 5244 HS Rosmalen
0641242340
mail@veerkrachtpatser.nl

Kvk-nummer: 66699371

Persoonsgegevens die wij verwerken

VeerKrachtPatser verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Veerkrachtpatser verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheidgegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar is er toestemming van de ouder of voogd voor de behandeling.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

VeerKrachtPatser verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Hierin staan aantekeningen over je gezondheidstoestand en de gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VeerKrachtPatser bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

VeerKrachtPatser verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting: – Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. – Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. – Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. – Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken we niet

Op veerkrachtpatser.nl wordt geen gebruikt gemaakt van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VeerKrachtPatser en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@veerkrachtpatser.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. VeerKrachtPatser wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VeerKrachtPatser neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je vragen, twijfels of zorgen hebben over je gegevens laat me dit dan telefonisch of per mail weten.