Sensorische Informatieverwerking

Via onze zintuigen krijgen we informatie van de buitenwereld en vanuit ons lijf. Hierdoor begrijpen we beter wat er om en in ons zelf gebeurd en kunnen we selecteren op welke prikkels we willen en kunnen reageren. Via o.a. onze zintuigen leren we onze alertheid en arousel te reguleren. Wanneer we spanning ervaren, zorgen we er vaak onbewust voor dat we zintuiglijk iets doen of juist iets laten om zo weer rust te gaan ervaren en ons lijf te laten herstellen van de opgedane spanning. Wanneer we juist willen presteren, leren of concentreren is het belangrijk een optimale staat van alertheid/arousel te krijgen. Ook hier zetten we onze zintuigen voor in.

Als het sensorische informatieproces niet geheel soepel verloopt, kan dit negatief invloed hebben op de kwaliteit van ons leven en kan het zelfs mede oorzaak zijn van gedragsproblematiek of het simpelweg niet meer kunnen genieten van de alledaagse dingen. Enkele voorbeelden hiervan:

  • Er is veel last van externe prikkels, waardoor bijvoorbeeld geluiden te veel en te hard binnen komen en er niet meer geselecteerd kan worden op wat belangrijke geluidsprikkels zijn. Geluid geeft stress, maar er zijn te weinig regulatiemethodieken om de spanning te laten afnemen. Er wordt een constante spanning ervaren.
  • Prikkels komen niet of te weinig binnen en er wordt op zoek gegaan naar prikkels om zo alert genoeg te kunnen blijven om je te kunnen concentreren. Het zoeken naar prikkels kan zo extreem worden, dat het ongewenst gedrag en onrust met zich meebrengt.
  • Er wordt een enorme last ervaren van verschillende prikkels en alle energie gaat zitten in het vermijden van deze prikkels in plaats van het kunnen deelnemen aan de maatschappij.
  • Er komt te weinig informatie binnen om voldoende alert te zijn om nieuwe dingen te kunnen leren.
  • Prikkels komen te intens binnen, waardoor het gevoel kan ontstaan constant te worden overspoeld en het lijf zich in een overlevingsstaat bevindt.

Communicatie

Mensen communiceren altijd. Waarbij het belangrijk is te weten dat enkel 10% van de communicatie via woorden gaat. In onderzoek, advisering en in samenwerking met de client en de mensen om de client, neem ik altijd mee dat afstemming in communicatie, begrijpen en begrepen worden, een grote positieve invloed heeft op de beleving van het leven. Het in contact kunnen zijn met de ander is hierbij het uitgangspunt.

Waar nodig  kan er ook onderzoek gedaan worden naar het communicatieniveau.

 

Consultering en advisering

Wat bied ik aan:

  • Kijken met een andere bril op! Analyseren van probleemgedrag, communicatie van en met de cliënt, verbanden leggen. Integraal beeld.
  • Beeld verkrijgen van de sensorische verwerking, de alertheidsfasen en fysieke signalen van de cliënt.
  • Advies met betrekking tot regulatiemethodieken.
  • Ondersteuning bij het omgaan met hoogsensitiviteit en de manier waarop je zelf je zintuiglijke prikkels verwerkt.